2,5,2',5'-Tetrachlorobiphenyl and 3,4,3',4'-tetrachlorobiphenyl as inducers of hepatic microsomal enzymes in rhesus monkeys Public Deposited

Items